Pierwsza kotłownia gazowa


divider_Gminne Info

Pierwsza kotłownia gazowa w naszych budynkach już działa. Dobiegła końca inwestycja przebudowy kotłowni w SP nr 2 w Przyszowej i przejście z ogrzewania olejowego na gazowe.

🌕Wspólnie z radnym Antonim Kuzarem, kierownikiem referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska Wiesławem Sikorą Wójt Gminy sprawdził końcowy efekt prac.
🌕Dziękujemy Pani Dyrektor Lidii Kowalczyk za koordynowanie prac.
🌕Mamy nadzieję, że niebawem w kolejnych budynkach zrealizujemy podobne inwestycje i przejdziemy na ogrzewanie gazowe.

🌕Inwestycję zrealizowała krakowska firma FHU SANIT-BUD Włodzimierz Meres za kwotę 190 023,12 zł

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info