Raport o stanie Gminy Łukowica za 2019 rok


divider_Gminne Info

Zgodnie z przepisami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.713) Wójt Gminy Łukowica przedstawia Państwu „Raport o stanie Gminy Łukowica za rok 2019”.

divider_Gminne Info
divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info