Remont drogi gminnej Stronie (Podkrakowiec)- Łukowica (Wielkówka)


divider_Gminne Info

W dniu dzisiejszym została podpisna umowa na realizację inwestycji, remont nawierzchni jezdni oraz utwardzenie poboczy drogi łączącej Łukowicę ze Stroniem.

Wspólnie z inicjatorką zadania Radną Martą Król Wójt Gminy spotkał się w terenie z wykonawcą Panem Józefem Trzcińskim, aby omówić zakres robót i przekazać zadanie do realizacji.

Kwota realizacji zadania: 133540,09 zł.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info