Trzecia rata podatku od nieruchomości

Urząd Gminy Łukowica

divider_Gminne Info

Urząd Gminy Łukowica informuje, że zbliża się termin płatności trzeciej raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także drugiej raty podatku od środków transportowych Płatności możecie Państwo dokonywać w kasie Urzędu gotówką do godziny 14.30 lub kartą w godzinach pracy Urzędu, na rachunek bankowy Urzędu: podatki 47 8804 0000 0040 0400 0589 0004, odpady 17 8804 000 0040 0400 0589 0059, a także u sołtysów wsi. Termin płatności mija 15 września. Bardzo prosimy o terminowe regulowanie należności.

Ważne:
Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której pobierane są odsetki od zaległości podatkowych – obecnie 16%. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia. Koszt upomnienia to 16,00 zł.

Jeśli już dokonali Państwo płatności, to serdecznie dziękujemy.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info