Wniosek na-„Szlak tematyczny Gminy Łukowica”


divider_Gminne Info

Złożony przez Gminę Łukowica wniosek na realizację operacji pn. „Szlak tematyczny Gminy Łukowica” w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” został wybrany przez Radę Lokalnej Grupy Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” do objęcia dofinansowaniem w wysokości 38 178,00 i został przekazany do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.

W ramach operacji planowany jest montaż 10 drewnianych tablic informacyjnych ilustrujących i opisujących szlak turystyczny Gminy Łukowica, wraz z informacjami o sołectwach, mapy i fotografie. Lokalizacja tablic przewidziana jest w każdym sołectwie naszej Gminy

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info