Żłobek samorządowy w Łukowicy


divider_Gminne Info

Realizacja zadania pn. „Przebudowa części pomieszczeń budynku byłego gimnazjum na potrzeby Gminnego Żłobka w Łukowicy”, w ramach którego utworzonych zostało 15 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 została zakończona.

divider_Gminne Info

Zadanie pod nazwą „Przebudowa części pomieszczeń budynku byłego gimnazjum na potrzeby Gminnego Żłobka w Łukowicy” zostało zrealizowane za kwotę 950 637,47 z czego 495 000,00 zostało pozyskane w ramach dofinansowania z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” .

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info