Rok 2020 w liczbach

Urząd Gminy Łukowica

divider_Gminne Info

Na dzień 31.12.2020 r. liczba mieszkańców zameldowanych pod adresem stałym w Gminie Łukowica wynosiła 10219. W 2020 roku urodziło się 129 mieszkańców gminy, w tym 56 dziewczynek i 73 chłopców. Najwięcej dzieci przybyło w rodzinach w Przyszowej (26). Najmniej urodzeń zarejestrowano w naszym najmniejszym sołectwie Owieczka (7), gdzie przyszli na świat sami chłopcy.

USC zarejestrował w 2020 roku 73 zgony. Najwięcej osób odeszło spośród mieszkańców Łukowicy(21), natomiast w Świdniku i Owieczce w ogóle nie zarejestrowano zgonów.

👉

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2020 r wg miejscowości Przyszowa – 2578 Łukowica – 2326 Stronie – 1124 Młyńczyska – 1024 Roztoka – 862 Świdnik – 742 Jastrzębie – 639 Jadamwola – 576 Owieczka – 350.

👉

Liczba urodzeń w 2020 roku Przyszowa – 26 Łukowica – 22 Młyńczyska – 20 Stronie – 15 Roztoka – 13 Jastrzębie – 9 Świdnik – 9 Jadamwola – 8 Owieczka – 7.

👉

Liczba zgonów w 2020 roku Łukowica – 21 Przyszowa – 18 Roztoka – 13 Młyńczyska – 8 Stronie – 6 Jadamwola – 5 Jastrzębie – 2 Świdnik – 0 Owieczka – 0.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info